Lični podaci

Lični podaci
29. novembra 2019. No Comments Biografija,Lični podaci itbgatim

Datum i mesto rođenja:

04.septembar 1955. godine, Savski venac, Beograd, Srbija

Stepen stručnosti i zvanje:

  • Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka,
  • Mentor specijalističkih studija iz radiologije
  • Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija

Zaposlen:

Profesor strukovnih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, Akademija strukovnih studija

Strani jezik

tečno govori, piše i čita Engleski, zadovoljavajuće Francuski

Član međunarodnih stručnih organizacija

  • 2001-2003 član Borda Evropske grupe za tumorske markere.
  • Član ESR (Evropskog Udruženja Radiologa) od 1999.
Tags
O autoru