Kategorija: Predavanja

Kategorija: Predavanja

CT angiografija bubrega
Image 16. maja 2020. Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Multidetektorski CT (od 2000.): povećanje broja detektora i brzine rotacije cevi, skraćivanje vremena akvizicije, 16-320 MD CT generacija: CTA

Details
CT protokoli za fokalne promene lezije u jetri
Image 14. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

CT je metoda izbora za evaluaciju jetre- detekciju i karakterizaciju hepatične mase
povećano incidentalno otkrivanje fokalnih lezija u jetri zbog ultrazvuka
jetra – najčešće sedište metastaza od svih parenhimatoznih organa- najčešća
indikacija za evaluaciju jetre je skrining na prisustvo metastaza n nindikacije / suspektne primarne ili sekundarne neoplazmi, pre planiranja hirurške terapije ili hemioterapije, za procenu odgovora na tretman

Details
ZNAČAJ KOMPJUTERIZOVANO-TOMOGRAFSKIH (KT) PROTOKOLA U DIJAGNOSTICI OBOLJENJA ABDOMENA I MALE KARLICE
Image 12. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

PRAVILNA PRIPREMA ZA KT PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE I NJEN KLINIČKI ZNAČAJ

UPOZNAVANJE SA PROTOKOLIMA ZA KT PREGLED ABDOMENA I MALE KARLICE I KLINIČKI ZNAČAJ SPROVOĐENJA ODREĐENIH PROTOKOLA U DIJAGNOSTIČKOM PROSUĐIVANJU

Details