Kategorija: Naučno-nastavni rad

Kategorija: Naučno-nastavni rad

Naučno-nastavni i stručno-specijalistički rad
29. novembra 2019. Biografija,Naučno-nastavni rad itbgatim

2014. – 2019. Autor ili koautor 11 naučnih i stručnih radova objavljenih u celosti u međunarodnim i domaćim naučnim ili stručnim časopisima ili zbornicima sa naučnih ili stručnih skupova, iz oblasti Radiologije, sa recenzijama, i objavljena literatura iz oblasti Radiologije (udžbenik, monografija).

Details