Kategorija: Biografija

Kategorija: Biografija

Lični podaci
Image 29. novembra 2019. Biografija,Lični podaci itbgatim

Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka,
Mentor specijalističkih studija iz radiologije
Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija

Details
Naučno-nastavni i stručno-specijalistički rad
29. novembra 2019. Biografija,Naučno-nastavni rad itbgatim

2014. – 2019. Autor ili koautor 11 naučnih i stručnih radova objavljenih u celosti u međunarodnim i domaćim naučnim ili stručnim časopisima ili zbornicima sa naučnih ili stručnih skupova, iz oblasti Radiologije, sa recenzijama, i objavljena literatura iz oblasti Radiologije (udžbenik, monografija).

Details
Školovanje
29. novembra 2019. Biografija,Školovanje itbgatim

2018. Stekao naziv doktora medicinskih nauka, odbranjena teza pod naslovom „Značaj ultrazvučne elastografije u realnom vremenu u proceni morfološke izmenjenosti parenhima bubrega pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega“, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Details