Oznaka: specijalista radiolog

Oznaka: specijalista radiolog

CT koronarnih arterija -komparativna analiza različitih protokola
Image 6. februara 2020. Predavanja Sava Stajic

Pacijenti sa:
•suspektnom koronarnom bolesti sa umerenim do visokim rizikom ali atipičnih simptoma
•nekonkluzivnim rezultatom ergometrije
•asimptomatski pacijenti sa pozitivnim ekg i/ili laboratorijskim analizama
•urođenim anomalijama srca i koronarnih arterija
•evaluacija stentova I bypass-a
•preoperativna evalucija

Details
Lični podaci
Image 29. novembra 2019. Biografija,Lični podaci itbgatim

Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka,
Mentor specijalističkih studija iz radiologije
Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija

Details
Naučno-nastavni i stručno-specijalistički rad
29. novembra 2019. Naučno-nastavni rad,Biografija itbgatim

2014. – 2019. Autor ili koautor 11 naučnih i stručnih radova objavljenih u celosti u međunarodnim i domaćim naučnim ili stručnim časopisima ili zbornicima sa naučnih ili stručnih skupova, iz oblasti Radiologije, sa recenzijama, i objavljena literatura iz oblasti Radiologije (udžbenik, monografija).

Details