Školovanje

Školovanje
29. novembra 2019. No Comments Biografija,Školovanje itbgatim

1983.   Diplomirao na Med. fakultetu u Beogradu i dobio zvanje doktora medicine.

1984.   Položio stručni ispit za lekara.

1986. – 1988.   Medicinski fakultet u Beogradu, Poslediplomske studije iz Nuklearne medicine.

1991. jun   Stekao naziv magistra medicinskih nauka, odbranjena teza pod naslovom „Radioimunološko određivanje alfa fetoproteina i karcinoembrionskog antigena kod karcinoma debelog creva, sa i bez metastaza u jetri“, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

1990. – 1993.   Specijalizacija iz radiologije.

1994. mart   Medicinski fakultet u Beogradu, specijalistički ispit iz radiologije.

1994. mart   Na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekao zvanje istraživač saradnik.

1997.   Medicinski fakultet u Beogradu, položio subspecijalistički ispit iz ultrazvuka u kliničkoj medicini.

2018.   Stekao naziv doktora medicinskih nauka, odbranjena teza pod naslovom „Značaj ultrazvučne elastografije u realnom vremenu u proceni morfološke izmenjenosti parenhima bubrega pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega“, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Tags
O autoru