Oznaka: radiologija

Oznaka: radiologija

PACS, RIS, HIS VZS
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Umrežavanje svih aparata na kojima se generišu slike u jedinstvenom jeziku komunikacija (DICOM) sa radnim stanicama i monitorima, kao i sa PC računarima krajnih korisnika.

Details
Ultrazvučna dijagnostika slezine
Image 30. marta 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Nalazi se u levom gornjem kvadrantu abdomena, u visini jedanaestog rebra, između fundusa želuca, dijafragme, lijenalne fleksure kolona i levog bubrega. Slezina ima retikuloendotelijalne, imunološke i skladišne funkcije, ali i pored toga moguć je normalan život i bez nje.
Oblik slezine najčešće je polumesečast (mada su moguće brojne varijacije oblika), sa glatkom spoljašnjom marginom prema dijafragmi. Visceralna površina slezine obično je lobulirana. Hilus slezine nalazi se u anteromedijalnom delu slezine, sa arterijom i venom lijenalis koje obezbeđuju vaskularizaciju ovog organa (a. lienalis položena je iznad v. lienalis).

Details
Lični podaci
Image 29. novembra 2019. Biografija,Lični podaci itbgatim

Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka,
Mentor specijalističkih studija iz radiologije
Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija

Details