CT PERITONEALNIH PROSTORA

CT PERITONEALNIH PROSTORA
15. decembra 2019. No Comments Prezentacije,Radovi Sava Stajic

1. UVOD – KOMPLEKSAN IZGLED ABDOMINO-PERITONEALNIH PROSTORA

Svako ko namerava da se bavi CT dijagnostikom mora da zna da abominalna duplja predstavlja kompleksan prostor za skeniranje (1 i 2). Teško ga je predstaviti na aksijalnim presecima, jer je peritonealni prostor normalno zakrivljen u ravni.

Levi prednji perihepatični prostor komunicira sa levim zadnjim perihepatičnim prostorom i levim subfreničnim prostorom Dr sci med Sava Stajic
Levi prednji perihepatični prostor komunicira sa levim zadnjim perihepatičnim prostorom i levim subfreničnim prostorom

Važno je znati da svi prostori peritonealne duplje potencijalno komuniciraju jedni sa drugim, prikazano na slikama 1 i 2, pa patološki procesi mogu sa da se prenesu iz jednog kompartmana u drugi. Poznavanje anatomije peritonealnih prostora bitan je preduslov da bi razumeli puteve kretanja tečnosti i širenja patoloških procesa u abdomenu i maloj karlici.

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija