Naučno-nastavni i stručno-specijalistički rad

Naučno-nastavni i stručno-specijalistički rad
29. novembra 2019. No Comments Naučno-nastavni rad,Biografija itbgatim

Naučno-nastavni rad

2003. – 2017.   Saradnik u nastavi na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, za užu naučnu oblast Klinička medicina, na predmetu Radiologija.

2011. do danas   Mentor u edukaciji lekara tokom staža na specijalizaciji iz Radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu.

2012. do danas   Saradnik u izvođenu praktične nastave iz oblasti Medicine, za užu naučnu oblast Radiologija, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beograd.

2014. – 2019.   Autor ili koautor 11 naučnih i stručnih radova objavljenih u celosti u međunarodnim i domaćim naučnim ili stručnim časopisima ili zbornicima sa naučnih ili stručnih skupova, iz oblasti Radiologije, sa recenzijama, i objavljena literatura iz oblasti Radiologije (udžbenik, monografija).

Jun-decembar 2013.   Autor i koodinator projekta, Grad Beograd, Sekretarijat za zdravlje, u okviru tematske oblasti:
Unapređenje i očuvanje javnog zdravlja na teritoriji grada Beograda, a koji je realizovan u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.
Naziv projekta: „Nove tehnike u korist života“ – Rano otkrivanje karcinoma dojke novim ultrazvučnim tehnikama visoke rezolucije (majkropjur i elastografije).

Stručno-specijalistički rad

1994. – 2019.   U profesionalnom dijagnostičkom radu očitao preko 20.000 mamografija, više od 5.000 CT nalaza svih regija, učinio više od 40.000 ultrazvučnih pregleda (uključujući i vaskularne preglede, kao i preko 2000 elastografskih testiranja tkiva i organa), dao preko 60.000 radiografskih nalaza.
2009. – 2019.   Učestvuje u transferu znanja, sa aktivnim učešćem kao predavač u preko 30 radioloških kurseva, odnosno edukator i mentor više od 100 specijalista, lekara na specijalizaciji i lekara opšte prakse iz oblasti ultrazvučne i ostale radiološke dijagnostike.

Tags
O autoru