Kategorija: Školovanje

Kategorija: Školovanje

Školovanje
29. novembra 2019. Školovanje,Biografija itbgatim

2018. Stekao naziv doktora medicinskih nauka, odbranjena teza pod naslovom „Značaj ultrazvučne elastografije u realnom vremenu u proceni morfološke izmenjenosti parenhima bubrega pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega“, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Details