Podaci o kretanju u službi

Podaci o kretanju u službi
29. novembra 2019. No Comments Tok kretanja u službi,Biografija itbgatim

1983. – 1984.   Opšta bolnica Pančevo. Obavezan lekarski staž.

1984. – 1985.   Dom starih Pančevo – Zdravstvena služba. Lekar opšte prakse u Domu starih.

1986. – 1994.   Medicinski Centar Pančevo, Dom zdravlja Pančevo, lekar opšte prakse i lekar na specijalizaciji iz radiologije

1994. – 1995.   Zdravstveni centar Pančevo – RTG Kabinet Doma zdravlja – specijalista radiolog

1996. – 1999.   Opšta bolnica Pančevo – Odeljenje radiološke dijagnostike, specijalista radiolog, uža specijalizacija iz ultrazvučne dijagnostike, načelnik radiološke i ultrazvučne dijagnostike.

1999. – 2000.   Dom zdravlja Doboj – Rendgen služba, Specijalista radiolog

2000. – 2003.   Zdravstveni Centar “Južni Banat” Pančevo – direktor

2003. – 2008.   Specijalista radiolog zaposlen u Privatnoj poliklinici “Panskener“ Pančevo

2008.  Specijalista radiolog zaposlen u Privatnoj poliklinici “Dijagnostički centar“

2009. – 2019.   Specijalista radiolog u KBC „Dr Dragiša Mišović“, šef mamografske dijagnostike i koordinator za skrining raka dojke

Tags
O autoru