Oznaka: tomografija

Oznaka: tomografija

MDCT grudnog koša
Image 5. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Skrining protokol snimanja
standradni protokol snimanja
protokol onkološkog stažiranja
angiografski protokol (u otkrivanju plućne tromboembolije)
HRCT (high resolution CT)

Details
Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Primenjivana dijagnostička metoda;
Superiorna u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju;
Dijagnostičkoj praksi koristi od 1981. godine.

Details