Oznaka: retroperitonealni organ

Oznaka: retroperitonealni organ

Ultrazvuk bubrega
Image 20. marta 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Rano otkrivanje bubrežnih masa
Opisivanje bubrežnih masa
Razlikovanje pravih tumora od normalnih varijanti ili pseudotumora
Razlikovanje angiomiolipoma od karcinoma bubrežnih ćelija

Details