Oznaka: pregled

Oznaka: pregled

Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopije
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Mirjana Radovanović Dr sci med Sava StajićVideo prezentacija Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopijeVirtuelna kolonoskopija – načini izvođenjaVirtuelna kolonoskopija je metoda koja se uvodi u praksu devedesetih godina dvadesetog veka, napredovanjem kompjuterske tehnike i sa pojavom sofisticiranih softverskih paketa.Prednost ove metode u odnosu na klasičnu kolonoskopiju je, u tome, što nema

Details
Ultrazvučni pregled abdomena – JETRE
Image 17. marta 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

A) HEPATIČNE MANIFESTACIJE:
Uvećan lobus caudatus:
– Gruba, heterodenzna ehotekstura
– Talasaste konture
– Nodulirana površina
– Regenerativni nodusi (izoehogeni, različite veličine)

Details