Oznaka: pejsmejker

Oznaka: pejsmejker

Sonde, drenovi, kateteri i JJ-sonde
Image 4. decembra 2019. Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Šta svaki strukovni radiolog treba da zna o sondama, drenovima i kateterima

Details