Oznaka: MR

Oznaka: MR

Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu
4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Algoritam: Procedura za izvršenje planiranog zadatka ka konačnoj realizaciji.
Radiološka dijagnoza: proces identifikacije medicinskog stanja ili bolesti.
Zašto dijagnostički algoritam?
Metodološki razlozi (kako postupati u otkrivanju i defnisanju stanja odnosno bolesti)
Finansijski razlozi (smanjiti troškove u otkrivanju bolesti ka bržem i efikasnijem lečenju)
Medikolegijalni razlozi (onemogućiti preplitanje nadležnosti i smanjiti medjukolegijalna suprotstavljanja sa jasnim mehanizmom razrešavanja svih dilema na dijagnostičkom putu)
Organizaciono – edukativni razlozi (uredjenje zdravstvenog sistema radi edikasnijeg funkcionisanja i sprovodjenje odredjenih procedura u cilju praktične i efikasne edukacije)

Details
PACS, RIS, HIS VZS
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Umrežavanje svih aparata na kojima se generišu slike u jedinstvenom jeziku komunikacija (DICOM) sa radnim stanicama i monitorima, kao i sa PC računarima krajnih korisnika.

Details
Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Primenjivana dijagnostička metoda;
Superiorna u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju;
Dijagnostičkoj praksi koristi od 1981. godine.

Details