Oznaka: ehotomografije

Oznaka: ehotomografije

Značaj ehotomografije u dijagnostici i praćenju pankreatitisa
Image 22. marta 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Pokazati mogućnosti ehotomografije u
1.U dijagnostici PANKREATITISA
2.U praćenju:
Terapijskog odgovora
Postoperativnog toka
Praćenju komplikacija
Praćenju sekvela i njihove sanacije kod akutnog pankreatitisa

Details