Značaj ehotomografije u dijagnostici i praćenju pankreatitisa

Značaj ehotomografije u dijagnostici i praćenju pankreatitisa
22. marta 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Značaj ehotomografije u dijagnostici i praćenju pankreatitisa

Mogućnosti ehotomografije

Pokazati mogućnosti ehotomografije u:

 • U dijagnostici PANKREATITISA
 • U praćenju:
  • Terapijskog odgovora
  • Postoperativnog toka
  • Praćenju komplikacija
  • Praćenju sekvela i njihove sanacije kod akutnog pankreatitisa

Akutni  pankreatitis

Težak zapalenjski proces, praćen inflamatornim lezijama pankreasa i okolnog peripankreatičnog tkiva.

 • Rezultat zapalenjskog procesa su:
  • edem,
  • nekroza,
  • hemoragija i
  • steatonekroza

Praćen je propratnim  komplikacijama  i neizvesnom  prognozom

 • DVE  FAZE: 
  • RANA (PRVA NEDELJA)
  • KASNA (POSLE PRVE  NEDELJE i u kasnijem periodu)
 • VRSTE: 
  • Blaži oblik (simptomatska i konzervativna terapija, brzo prolazi)
  • Umereno težak oblik  (konzervativna terapije, moguće prisustvo sekvela)
  • Teški oblik (prisustvo komplikacija  kombinovana konzervativna i  hirurška terapija ,neizvesna  prognoza )
 • DVA TIPA:  
  • EDEMATOZNI
  • NEKROTIČNI

Ehotomografija

Ehotomografski izgled normalnog pankreasa
Ehotomografski izgled normalnog pankreasa

TEHNIKA   PREGLEDA

Konveksna sonda (multifrekventna 2,5 – 5 M Hz)

Dorzalni dekubitus (jetra, žučna kesa, kalkuloza, žučni vodovi,   pankreas, retroperitonelni prostor, bubrege, slezinu, ascites, pleuralni izlivi)

Lateralni dekubitus:

 • levi (bolja vidljivost glave pankreasa)  i
 • desni (bolja vidljivost repa pankreasa)

Sedeći ili stojeći stav (jetra se spušta naniže i služi kao akustički prozor)

NORMALAN  NALAZ

 • Homogena struktura pankreasa
 • Ehogenost pankreasa nešto viša u poređenju sa jetrom (kod izražene steatoze jetre ehogenost pankreasa može biti niža –pseudopankreatitis)
 • Virsungov kanal se normalno ne uočava
 • Žučna kesa bez kalkuloze , normalna debljina zida
 • Intra i ekstrahepatični žučni putevi nisu dilatira

PATOLOŠKI  NALAZ

 • Snižena ehogenost pankreasa
 • Difuzno ili segmentno uvećanje pankreasa
 • Manje ili veće anehogene zone
 • Zone nekroze
 • Peripankretične tečne kolekcije
 • Brisanje kontura pankreasa
 • Kalkuloza žučne kese  sa zadebljanjem zida
 • Dilatacija  intra  ili ekstrahepatičnih žučnih vodova
Snižena ehogenost pankreasa Difuzno ili segmentno uvećanje pankreasa Manje ili veće anehogene zone Zone nekroze Peripankretične tečne kolekcije Brisanje kontura pankreasa Kalkuloza žučne kese sa zadebljanjem zida Dilatacija intra ili ekstrahepatičnih žučnih vodova
Nekroza pankreasa

kompletnu video prezentaciju pogledaj te klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija