Vaskularna interventna radiologija VZS

Vaskularna interventna radiologija VZS
3. aprila 2020. No Comments Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Prof Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Vaskularna interventa radiologija VZS

Prateći video materijal na stranici video

Perkutana transluminalna angioplastika

Invazivna kardiološka i radiološka tehnika mehaničkog širenja suženih ili začepljenih krvnih sudova, najčešće aterosklerotičnim plakovima, primenom balon kataterizacije.

Kroz otvor na krvnom sudu ruke ili prepona u arterijski ili venski sistem uvodi se specijalni žičani kateter sa ili bez gumenog balona na vrhu (balon kateter), koji se plasira u predeo suženja na krvnom sudu, a zatim se napumpava do odredjene veličine vodom, pod pritiskom, najčešće od 6 do 20 atmosfera. Balon sabija i mrvi masne naslage na zidu krvnog suda, otvara i širi lumen krvnog suda i poboljšava ili rekanališe protok kroz suženi krvni sud. Nakon izvršene dilatacije balon se ispumpava i izvlači iz cirkulacionog sistema.

Vrste pregleda:

 • Periferna angioplastika
  • je interventna radiološka procedura, kojom se uz pomoć balon katetra vrši rekanalizacija suženja ili začepljenja krvnih sudova, van koronarnih arterija. Najčešće se radi o aterosklerotičnim promenama sa izrazitim suženjem trbušnih, nožnih i bubrežnih arterija. Ova metoda se može primeniti i za suženja u venama, a često se kombinuje i sa ugradnjom perifernog stenta i aterektomijom (opasnost od gangrene).
 • Koronarna angioplastika
  • Perkutana koronarna intervencija je terapijski postupak koji se primenjuje u lečenju stenoze koronarnih arterija u koronarnoj arterijskoj bolesti. 
 • Angioplastika bubrežnih arterija
  • Perkutana transluminalna bubrežna angioplastika u lečenju maligne hipertenzije, kod suženja renalnih arterija sa ishemijom u bubrežnom tkivu. 
 • Karotidna angioplastika
  • Metoda privremenog umetanja i naduvavanja malog balona u predelu začepljenja karotidnih arterija sa stvaranjem normalnog protoka krvi.  
 • Cerebralna balon angioplastika
  • U sprečavanju vazospazma, kod komplikacija subarahnoidne hemoragije  i ishemijskih oštećenja tkiva mozga.   
 • Druge angio metode :
  • metalni stentovi
  • lekom obložen stent
  • asipaciona andarterektomija
  • rotaciona arterektomija
  • intrakoronarna laserska angioplastika
Prof Dr sci med Sava Stajić
Materijal za angioplastiku

Angioplastika – stent renalne arterije

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija