Ultrazvučni pregled abdomena – JETRE

Ultrazvučni pregled abdomena – JETRE
17. marta 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

JETRA

Dr sci. med Sava Stajić

Video prezentacija ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA – JETRE VZS

HIRURŠKI (v. portae i njene grane): DESNI I LEVI LOBUS (granica: srednja hepatična vena i žučna kesa)

ANATOMSKI: DESNI I LEVI LOBUS (granica: lig. teres hepatis)

HIRURŠKI (v. portae i njene grane): DESNI I LEVI LOBUS  (granica: srednja hepatična vena i žučna kesa)

SEGMENTI (grane v. portae): 8 segmenta

SEGMENTI (grane v. portae): 8 segmenta

EHOTEKSTURA: blagohiperehogena u odnosu na parenhim (desnog) bubrega

DIFUZNE PROMENE

DIFUZNA MASNA INFILTRACIJA JETRE

 • Homogena, hiperehogena ehotekstura (“svetla” jetra), često uvećana.
 • UZROCI:
  • I)ISHRANA: gojaznost, parenteralna ishrana, resekcije creva
  • II)METABOLIČKI: Diabetes, glikogenoze, hiperlipidemija
  • III)LEKOVI: citostatici, kortikosteroidi, alkohol IV)IDIOPATSKA 
Homogena, hiperehogena ehotekstura (“svetla” jetra), često uvećana. UZROCI: I)ISHRANA: gojaznost, parenteralna ishrana, resekcije creva II)METABOLIČKI: Diabetes, glikogenoze, hiperlipidemija III)LEKOVI: citostatici, kortikosteroidi, alkohol IV)IDIOPATSKA
Difuzna masna infiltracija jetre

CIROZA JETRE

A) HEPATIČNE MANIFESTACIJE:

 • Uvećan lobus caudatus:
 • Gruba, heterodenzna ehotekstura
 • Talasaste konture
 • Nodulirana površina
 • Regenerativni nodusi (izoehogeni, različite veličine)

B) EKSTRAHEPATIČNE MANIFESTACIJE:

 • Splenomegalija (slezina >13cm)
 • Proširena v. portae (d>13mm)
 • Proširena v. lienalis (d>10mm)
 • Ascites

HEPATITIS

 • Uvećanje jetre
 • Hipoehogena ehotekstura
 • Zadebljanje zida žučne kese
Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija