Ultrazvučna dijagnostika slezine

Ultrazvučna dijagnostika slezine
30. marta 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Ultrazvučna dijagnostika slezine

Normalna anatomija

 • Nalazi se u levom gornjem kvadrantu abdomena, u visini jedanaestog rebra, između fundusa želuca, dijafragme, lijenalne fleksure kolona i levog bubrega. Slezina ima retikuloendotelijalne, imunološke i skladišne funkcije, ali i pored toga moguć je normalan život i bez nje.
 • Oblik slezine najčešće je polumesečast (mada su moguće brojne varijacije oblika), sa glatkom spoljašnjom marginom prema dijafragmi. Visceralna površina slezine obično je lobulirana. Hilus slezine nalazi se u anteromedijalnom delu slezine, sa arterijom i venom lijenalis koje obezbeđuju vaskularizaciju ovog organa (a. lienalis položena je iznad v. lienalis).
 • Dužina slezine odnosno njen KK (kraniokaudalni) promer iznosi od 11-13cm, širina (u nivou hilusa) 4-8cm, a debljina 3-5cm.
 • Težina slezine je od 150 do 200 grama i sa godinama se smanjuje.
Ultrazvučna dijagnostika slezine 1
Normalna anatomija slezine

Ultrazvučni pregled je prvi u algoritmu pregleda slezine, kojim se na jednostavan način i bez posebne pripreme pacijenta, dakle i u urgentnim stanjima, mogu jasno vizualizovati promene u veličini i strukturi slezine, što ga čini delom rutinskog pregleda abdomena.

Posebna indikacija za ultrazvučni pregled slezine jeste sumnja na primarno oboljenje ili traumatsku leziju slezine, te sistemska oboljenja koja zahvataju i slezinu.

Prednosti ultrazvučnog pregleda slezine jesu odsustvo štetnog zračenja, lakoća izvođenja i dostupnost, te odsustvo posebne pripreme za pregled.

Nedostatak jeste otežana vizualizacija zbog konstitucije pacijenta, položaja crevnih vijuga i prisustva sadržaja u crevima, pre svega u lijenalnoj fleksuri kolona

Promene slezine na ultrazvuku

 • kongenitalne anomalije
 • splenomegalija
 • fokalne promene (ciste, solidne benigne ili maligne promene)
 • infarkt slezine
 • abscesi
 • trauma slezine 
 • patološke promene slezine u sklopu drugih oboljenja različite etiologije

I Kongenitalne anomalije

Akserozna slezina

 • postoji  u 10 do 30 % populacije, najčešće jedna, ali može ih biti i više.
 • u hilusu slezine (75 %), gastrolienalnom i splenorenalnom ligamentu, na repu pankreasa i dosta retko – bilo gde u abdomenu.
 • UZ NALAZ:   -nodularna struktura, iste ehogenosti kao slezina, prepoznaje se po nutritivnom krvnom sudu koji je spaja sa parenhimom slezine
 • Dif dg  polisplenija, splenoza, omentalne i peritonealne metastaze.

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija