Oznaka: VZS

Oznaka: VZS

Test pitanja CT protokoli VZS
4. maja 2020. Predavanja,Kolokvijumi Sava Stajic

1. U antialergijskoj pripremi koriste se:
a) samo H1-antihistaminici
b) samo kortikosteroidi
c) obe grupe lekova

2. Prilikom CT snimanja toraksa kod sumnje na tumor pluća treba snimiti i:
a) slezinu
b) bubrege
c) nadbubrege

Details