Oznaka: virtualna

Oznaka: virtualna

Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopije
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Mirjana Radovanović Dr sci med Sava StajićVideo prezentacija Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopijeVirtuelna kolonoskopija – načini izvođenjaVirtuelna kolonoskopija je metoda koja se uvodi u praksu devedesetih godina dvadesetog veka, napredovanjem kompjuterske tehnike i sa pojavom sofisticiranih softverskih paketa.Prednost ove metode u odnosu na klasičnu kolonoskopiju je, u tome, što nema

Details