Oznaka: ultrazvučna dijagostika

Oznaka: ultrazvučna dijagostika

Ultrazvučna dijagnostika slezine
Image 30. marta 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Nalazi se u levom gornjem kvadrantu abdomena, u visini jedanaestog rebra, između fundusa želuca, dijafragme, lijenalne fleksure kolona i levog bubrega. Slezina ima retikuloendotelijalne, imunološke i skladišne funkcije, ali i pored toga moguć je normalan život i bez nje.
Oblik slezine najčešće je polumesečast (mada su moguće brojne varijacije oblika), sa glatkom spoljašnjom marginom prema dijafragmi. Visceralna površina slezine obično je lobulirana. Hilus slezine nalazi se u anteromedijalnom delu slezine, sa arterijom i venom lijenalis koje obezbeđuju vaskularizaciju ovog organa (a. lienalis položena je iznad v. lienalis).

Details