Oznaka: talasna dužina

Oznaka: talasna dužina

Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS – kurs
Image 28. februara 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Ultrazvučni talasi su longitudinalni mehanički talasi sa zgušnjavanjem i razredjenjem medija (tkiva) u smeru širenja ultrazuvčnih talasa.

Details