Oznaka: sprovodnog

Oznaka: sprovodnog

Respiratorni sistem
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Vrsi razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi,
što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela
1.Sprovodni deo
nosna duplja sa odgovarajućim sinusima,
nazofarinks,
larings,
traheja,
bronhije,
bronhiole i
terminalne bronhiole.
Uloga sprovodnog dela je da sprovodi, prečišćava, zagreva i vlaži vazduh koji dolazi iz spoljašnje sredine.

Details