Oznaka: radioloske procedure

Oznaka: radioloske procedure

PACS, RIS, HIS VZS
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Umrežavanje svih aparata na kojima se generišu slike u jedinstvenom jeziku komunikacija (DICOM) sa radnim stanicama i monitorima, kao i sa PC računarima krajnih korisnika.

Details
PITANJA ZA ISPIT INTERVENTNE VASKULARNE I NEVASKULARNE METODE 01-2020
22. januara 2020. Ispitna pitanja,Predavanja Sava Stajic

PITANJA ZA ISPIT INTERVENTNE VASKULARNE I NEVASKULARNE METODE 01-2020
Na kojim aparatima se izvode interventne radiološke procedure?
Indikacije za interventne radiološke procedure?
Vaskularne interventne procedure?

Details