Oznaka: radio talasi

Oznaka: radio talasi

Fizički principi ultarzvučne dijagnostike VZS – kurs
Image 28. februara 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Ultrazvučni talasi su longitudinalni mehanički talasi sa zgušnjavanjem i razredjenjem medija (tkiva) u smeru širenja ultrazuvčnih talasa.

Details