Oznaka: MSCT abdomena

Oznaka: MSCT abdomena

Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Psihička priprema pacijenta, kao i dobra saradnja sa pacijentom, dobro uzeta anamneza su neki od početnih koraka za uspešno izvođenje CT abdomena i male karlice.
Prilikom zakazivanja pregleda pacijentu je neophodno objasniti čitav tok, kako pripreme, tako i samog postupka izvođenja ove metode.

Details