Oznaka: mala karlica

Oznaka: mala karlica

Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Psihička priprema pacijenta, kao i dobra saradnja sa pacijentom, dobro uzeta anamneza su neki od početnih koraka za uspešno izvođenje CT abdomena i male karlice.
Prilikom zakazivanja pregleda pacijentu je neophodno objasniti čitav tok, kako pripreme, tako i samog postupka izvođenja ove metode.

Details
Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopije
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Mirjana Radovanović Dr sci med Sava StajićVideo prezentacija Upoznavanje sa CT protokolima za sprovođenje virtuelne kolonoskopije i cistoskopijeVirtuelna kolonoskopija – načini izvođenjaVirtuelna kolonoskopija je metoda koja se uvodi u praksu devedesetih godina dvadesetog veka, napredovanjem kompjuterske tehnike i sa pojavom sofisticiranih softverskih paketa.Prednost ove metode u odnosu na klasičnu kolonoskopiju je, u tome, što nema

Details