Oznaka: komparativna analiza

Oznaka: komparativna analiza

CT koronarnih arterija -komparativna analiza različitih protokola
Image 6. februara 2020. Predavanja Sava Stajic

Pacijenti sa:
•suspektnom koronarnom bolesti sa umerenim do visokim rizikom ali atipičnih simptoma
•nekonkluzivnim rezultatom ergometrije
•asimptomatski pacijenti sa pozitivnim ekg i/ili laboratorijskim analizama
•urođenim anomalijama srca i koronarnih arterija
•evaluacija stentova I bypass-a
•preoperativna evalucija

Details