Oznaka: Kolokvijum

Oznaka: Kolokvijum

Priprema za kolokvijum dec.2019.godine
25. decembra 2019. Kolokvijumi Sava Stajic

Navedite bar tri prednosti CT angiografije nad standardnom digitalnom angiografijom
MDCT od 256 odn više slajsova imaskeniranje
CT koronarografija podrazumeva obavezno mod

Details