Oznaka: kljucnaca

Oznaka: kljucnaca

Osteologija GE
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Kostur ramenog pojasa formiraju ključna kost i lopatica. Ključna kost (clavicula) je duga, parna kost, koja povezuje dršku grudne kosti (manubrium sterni) sa natplećkom lopatice (acromion).

Details