Oznaka: karlični pojas

Oznaka: karlični pojas

Osteologija DE
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Osteologija donjih ekstremiteta
kostima donjeg ekstremiteta pripadaju:
kosti karličnog pojasa (cingulum membri inferioris) i
kosti slobodnog dela kostur anoge (pars libera membrum inferioris).

Details