Oznaka: grudni kos

Oznaka: grudni kos

Osteologija grudnog koša
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Grudna kost (sternum) je neparna, simetrična, pljosnata kost koja čini srednji deo prednjeg zida grudnog koša. Oblikom podseća na rimski mač i idući odozgo naniže na njoj se razlikuju sledeći delovi:

Details