Oznaka: ependimom

Oznaka: ependimom

Tehnički aspekti u otkrivanju tumora endokranijuma MR
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Primenjivana dijagnostička metoda;
Superiorna u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju;
Dijagnostičkoj praksi koristi od 1981. godine.

Details