Oznaka: endoskopija

Oznaka: endoskopija

PACS, RIS, HIS VZS
Image 4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Umrežavanje svih aparata na kojima se generišu slike u jedinstvenom jeziku komunikacija (DICOM) sa radnim stanicama i monitorima, kao i sa PC računarima krajnih korisnika.

Details