Oznaka: endokranijuma

Oznaka: endokranijuma

CT PROTOKOLI U DIJAGNOSTICI INTRAKRANIJALNIH PROCESA VZS
Image 7. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

CT dijagnostika je prvi i često osnovni dijagnostički modalitet kod traumatskih stanja, ishemijskih lezija, u otkrivanju vaskularnih malformacija i intrakranijalnih tumora.

Details