Oznaka: emfizem

Oznaka: emfizem

MDCT grudnog koša
Image 5. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Skrining protokol snimanja
standradni protokol snimanja
protokol onkološkog stažiranja
angiografski protokol (u otkrivanju plućne tromboembolije)
HRCT (high resolution CT)

Details
Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu
4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Algoritam: Procedura za izvršenje planiranog zadatka ka konačnoj realizaciji.
Radiološka dijagnoza: proces identifikacije medicinskog stanja ili bolesti.
Zašto dijagnostički algoritam?
Metodološki razlozi (kako postupati u otkrivanju i defnisanju stanja odnosno bolesti)
Finansijski razlozi (smanjiti troškove u otkrivanju bolesti ka bržem i efikasnijem lečenju)
Medikolegijalni razlozi (onemogućiti preplitanje nadležnosti i smanjiti medjukolegijalna suprotstavljanja sa jasnim mehanizmom razrešavanja svih dilema na dijagnostičkom putu)
Organizaciono – edukativni razlozi (uredjenje zdravstvenog sistema radi edikasnijeg funkcionisanja i sprovodjenje odredjenih procedura u cilju praktične i efikasne edukacije)

Details