Oznaka: dno lobanjske supljine

Oznaka: dno lobanjske supljine

Osteologija glave
Image 16. decembra 2019. Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Neurocranium čine ga dva dela:
– krov lobanjske šupljine,
– dno lobanjske šupljine
Bassis cranii:
podeljena na tri lobanjske jame:
– prednja – FOSSA CRANBII ANTERIOR
– srednja – FOSSA CRANII MEDIA
– zadnja – FOSSA POSTERIOR

Details