Oznaka: CT

Oznaka: CT

CT angiografija bubrega
Image 16. maja 2020. Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Multidetektorski CT (od 2000.): povećanje broja detektora i brzine rotacije cevi, skraćivanje vremena akvizicije, 16-320 MD CT generacija: CTA

Details
Koja je razlika izmedju CT i MR snimanja
Image 5. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR) su dve tehnologije napredne slikovne dijagnostike, pri čemu kao rezultat obe imaju poprečne prikaze određenih segmenata ljudskog tela, ali te preseke proizvode putem različitih tehnologija.
Kompjuterizovana tomografija (CT) koristi X-zrake. Oni se propuštaju iz različitih uglova i na taj način pružaju poprečni, trodimenzionalni presek određene regije.

Details
Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu
4. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Algoritam: Procedura za izvršenje planiranog zadatka ka konačnoj realizaciji.
Radiološka dijagnoza: proces identifikacije medicinskog stanja ili bolesti.
Zašto dijagnostički algoritam?
Metodološki razlozi (kako postupati u otkrivanju i defnisanju stanja odnosno bolesti)
Finansijski razlozi (smanjiti troškove u otkrivanju bolesti ka bržem i efikasnijem lečenju)
Medikolegijalni razlozi (onemogućiti preplitanje nadležnosti i smanjiti medjukolegijalna suprotstavljanja sa jasnim mehanizmom razrešavanja svih dilema na dijagnostičkom putu)
Organizaciono – edukativni razlozi (uredjenje zdravstvenog sistema radi edikasnijeg funkcionisanja i sprovodjenje odredjenih procedura u cilju praktične i efikasne edukacije)

Details