Oznaka: angiografski protokol

Oznaka: angiografski protokol

MDCT grudnog koša
Image 5. maja 2020. Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Skrining protokol snimanja
standradni protokol snimanja
protokol onkološkog stažiranja
angiografski protokol (u otkrivanju plućne tromboembolije)
HRCT (high resolution CT)

Details