Sonde, drenovi, kateteri i JJ-sonde

Sonde, drenovi, kateteri i JJ-sonde
4. decembra 2019. No Comments Predavanja,Interventna radiologija Sava Stajic

Profesor Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Sonde, drenovi, kateteri i JJ-sonde

Prateće video prezentacije

Šta svaki strukovni radiolog treba da zna o sondama, drenovimla i kateterima

Vrste:

 • Endotrahealni tubus
 • Nazogastrična sonda
 • Torakalni dren
 • Centralni venski kateter (CVK)
 • Swan-Ganz-ov kateter
 • Intraaortalna balon-pumpa
 • Pejsmejker
 • J-J sonda

Endotrahealni tubus

Sonde, drenovi, kateteri i JJ-sonde

Većinom su radionetransparentni ili imaju radionetransparentni vrh, kako bi se lako uočili na snimku

Pravilno postavljanje:

 • Najmanje 3-4 cm iznad karine (Th6)
  • Idealno u visini Th4
 • Najmanje 3-4 cm ispod glasnica (C6)
 • Fleksijom i ekstenzijom vrata vrh tubusa pomera se za ±2 cm

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija