Respiratorni sistem

Respiratorni sistem
16. decembra 2019. No Comments Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Funkcija respiratornog sistema

Vrši razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela.

Resiratorni sistem, Vrši razmenu gasova između okolnog, spoljašnjeg vazduha i krvi, što je omogućeno postojanjem sprovodnog, respiratornog i ventilacionog dela.

1.Sprovodni deo

  • nosna duplja sa odgovarajućim sinusima,
  • nazofarinks,
  • larings,
  • traheja,
  • bronhije,
  • bronhiole i
  • terminalne bronhiole.

Uloga sprovodnog dela je da sprovodi, prečišćava, zagreva i vlaži vazduh koji dolazi iz spoljašnje sredine.

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija