Priprema za kolokvijum dec.2019.godine

Priprema za kolokvijum dec.2019.godine
25. decembra 2019. No Comments Kolokvijumi Sava Stajic
  1. Navedite bar tri prednosti CT angiografije nad standardnom digitalnom angiografijom
  2. MDCT od 256 odn više slajsova imaskeniranje
  3. CT koronarografija podrazumeva obavezno mod
  4. Koliko je kV a koliko mA doza na screen-u pri CT angiografiji
  5. CASC – kalcijum skoring se meri Agaston skalom u rasponu od:
  6. Denziteti se mere nad
  7. Na volumskom CT-u, volumenski sken iznosi do
  8. Na spiralnom CT-u, spiralni sken iznosi do

Sva pitanja za Pripremu za kolokvijum možete preuzeti klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija