Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled

Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled
4. maja 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled

Priprema pacijenata

Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled 1
Izvodjenje CT pregleda
 • Psihička priprema pacijenta, kao i dobra saradnja sa pacijentom, dobro uzeta anamneza su neki od  početnih koraka za uspešno izvođenje CT abdomena i male karlice.
 • Prilikom zakazivanja pregleda pacijentu je  neophodno objasniti čitav tok, kako pripreme, tako i samog postupka izvođenja ove metode.

Na dan zakazivanja pregleda pacijent mora doneti sledeće analize:

a) ultrazvučni pregled abdomena; b) biohemijske analize krvi; c) uzeti anamnezu u smislu bilo kakve alergijske reakcije (ako je pozitivna dati medikamentoznu pripremu); d) ako postoji alergijska reakcija na jod, pregled je kontraindikovan; e) izveštaj lekara specijaliste sa obaveznom uputnom dijagnozom.

Antialergijska priprema

 • Ako je pacijent imao bilo kakvu alergijsku reakciju na lekove, hranu ili neke druge preparate, mora dobiti antialergijsku, medikamentoznu pripremu u trajanju od tri dana pre pregleda, i to:
  • Pressing tablete – po jedna tableta tri dana pre snimanja;
  • Urbason 40mg i.m. – veče pre snimanja;
  • Urbason 80mg i.m. i Synopen i.m. – jedan sat pre snimanja.
 • Medikamentozna priprema se uključuje preventivno zbog kontrastnog sredstva koje će pacijent venski dobiti u toku pregleda.

Protokol MSCT abdomena

 • Rezultat je kompromisa između zahteva za visokom rezolucijom slike i smanjenjem zračne doze za pacijenta.
 • Po standardnom protokolu, pregled se  izvodi   u 3 faze:
 1. NATIVNA,
 2. ARTERIJSKA,
 3. VENSKA.

MSCT aparati:

 • 64 i više multidetektorski
 • 16-detektorski Bazni sloj 3 mm,
 • rekonstrukcije 0,6 – 1 mm,
 • kolimacija 0,6mm.
 1. Pre svakog pregleda određuje se odgovarajući protokol snimanja: vreme, količina i brzina iniciranja kontrastnog sredstva automatskim injektorom, čiji rad mora biti usklađen sa radom CT-a.
 2. Protokol podrazumeva pregled celog abdomena i male karlice.
 3. Opseg skeniranja (range) za abdomen i malu karlicu kranio-kaudalno iznosi 512mm ili 256mm, ukoliko se radi samo mala karlica.
 4. Radimo pregled pacijenta sa 1,5mm kolimacijom i pičom 1:1.
 5. Kod intravenske aplikacije kontrastnog sredstva koristi se tehnika jednog bolusa uz primenu nativne, arterijske i venske faze.
 6. Delay: za arterijsku fazu 25-35s, a za vensku 90-110s.
 7. Odrasli pacijenti: standardno se aplikuje 120-150ml kontrastnog sredstva, brzinom od 2-3ml/sec .
 8. Idealno bi bilo prilagoditi koncentraciju kontrastnog sredstva i brzinu aplikacije težini pacijenta.
 • Odabir protokola zavisi od opšteg stanja pacijenta, laboratorijskih analiza, prethodnih dijagnostičkih podataka,a koji će biti izabran zavisi od radiologa.
 • Timski rad radioloških tehničara i radiologa je od velike važnosti za uspešno izveden CT pregled.
 • Kontrastno sredstvo koje se koristi je Ultravist – 370, koji se daje i.v. u bolusu automatskom brizgalicom.
 • Pored standardnog pregleda CT abdomena moguća je indikacija i drugih protokola koji se koriste u CT dijagnostici abdomena i male karlice.
 • To su pre svega protokoli za virtuelne preglede kolona, bešike, želuca, jednjaka, bronha, ali i specijalni protokoli za jetru ( četiri faze, prikaz hemangioma).
 • Za izvođenje CT abdomena i male karlice nije potrebna specijalna priprema pacijenta, sem da ne sme da uzima hranu dva do tri sata pre pregleda zbog kontrastnog sredstva koje će dobiti i.v. a koje može dovesti do mučnine.
 • Kod virtuelne kolonoskopije postoji priprema koja je izuzetno važna.
 • Pre početka bilo koje vrste vizualizacije debelog creva, bolesnik mora proći kroz pripremu sa ciljem da isprazni debelo crevo. Za neke bolesnike to može biti teška i neprijatna procedura. Shodno tome može se primenjivati suvi način čišćenja kolona, gde se daju preparati koji ubrzavaju peristaltiku (Bisacodil), i drugi, tečni način gde se daju velike količine hipersmolarne tečnosti (Fortrans).
 • Kod bolesnika koji koriste preparate gvožđa preporučena je apstinencija od sedam dana. Na tri dana pre pregleda treba isključiti hranu koja je bogata celuloznim vlaknima, a uključiti uzimanje tečne i kašaste hrane uz propisane farmakološke preparate za čišćenje debelog creva.
 • Pored ovih preparata neophodno je u toku svakog obroka uzimati po jedan gutljaj barijumskog kontrasta, koji se dobija rastvaranjem 20ml barijuma i 60 ml vode. Pojedine ustanove koriste i veće količine  više razblaženog barijuma ili jodne kontraste. Razblaženi barijumski kontrast služi za obeležavanje zaostalih fekalnih masa.
 • Neposredno pre pregleda se daje intravenski relaksant creva – najčešće Buscopan 20mg  ili antiperistaltički agens – Glukagon 1mg.
 • Ovi preparati omogućavaju bezbolno insufliranje sobnog vazduha u kolon i postizanje maksimalne distenzije kolona.

 • Distenzija kolona se vrši retrogradnom insuflacijom sobnog vazduha ili ugljen dioksida kroz rektalni kateter, kada je pacijent već na stolu za pregled. Insuflacija se vrši manuelno ili uz pomoć aparata, a do tolerancije bola.
 • Adekvatna priprema i distenzija kolona su neophodni da bi se obezbedio dobar pregled. Nekopletna distenzija, rezidualna tečnost i fekalne mase su najčešći uzroci netačnih interpretacija.
Pravilna priprema za CT pregled abdomena i male karlice i odlučivanje o protokolu za pregled 4
Distenzija kolona se vrsi retrogradnom insuflacijom
 • Na topogramu se uočava da li je kolon dovoljno distendiran i, shodno tome, insuflira se još sobnog vazduha.
 • Virtuelna kolonoskopija predstavlja brzu, minimalno invazivnu, dobro tolerantnu metodu koja prerasta u efektivnu radiološku proceduru.

Zaključak

Za uspešno izvođenje CT pregleda i odabira protokola najbitnija je saradnja sa pacijentom i timski rad radiologa i radiološkog tehničara. A od uspešnosti samog CT pregleda svakako zavisi i postavljanje konačne dijagnoze i svi dalji terapijski koraci.

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija