Osteologija glave

Osteologija glave
16. decembra 2019. No Comments Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Neurocranium

Čine ga dva dela:

  • krov lobanjske šupljine (CALVARIA)
  • dno lobanjske šupljine (BASSIS CRANII)
Neurocranium čine ga dva dela: krov lobanjske šupljine, dno lobanjske šupljine.

Bassis cranii

Podeljena na tri lobanjske jame:

  • prednja – FOSSA CRANII ANTERIOR
  • srednja – FOSSA CRANII MEDIA
  • zadnja – FOSSA GRANII POSTERIOR
Osteologija glave 2

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija