Osteologija GE

Osteologija GE
16. decembra 2019. No Comments Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Osteologija gornjih ekstremiteta

Kostima gornjeg ekstremiteta pripadaju:

 • kosti ramenog pojasa (cingulum membri superioris) i
 • kosti slobodnog dela kostura ruke (pars libera membri superioris).

Kosti ramenog pojasa (cingulum membri superioris).

Kostima gornjeg ekstremiteta pripadaju: kosti ramenog pojasa (cingulum membri superioris) i kosti slobodnog dela kostura ruke (pars libera membri superioris).
Kosti gornjih ekstremiteta

Kostur ramenog pojasa formiraju ključna kost i lopatica. Ključna kost (clavicula) je duga, parna kost, koja povezuje dršku grudne kosti (manubrium sterni) sa natplećkom lopatice (acromion).

Ključna kost ima oblik položenog latiničnog slova S.

Na njoj se razlikuju:

 • telo (corpus) i
 • dva okrajka:
  • unutrašnji okrajak (extremitas sternalis) i
  • spoljašnji okrajak (extremitas acromialis).

Telo ključne kosti (corpus clavicuale) ima dve strane:

 • gornju (facies superior) i
 • donju (facies inferior)
 • dve ivice:
  • prednju i zadnju (margo anterior et margo posterior).

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija