Osteologija DE

Osteologija DE
16. decembra 2019. No Comments Predavanja,Anatomija Sava Stajic

Osteologija donjih ekstremiteta

Osteologija DE 2
Gradja kosti

Skelet donjeg ekstremiteta

Kostima donjeg ekstremiteta pripadaju:

  • kosti karličnog pojasa (cingulum membri inferioris) i
  • kosti slobodnog dela kostur anoge (pars libera membrum inferioris).

Karlični pojas formira parna, karlična kost, koja zajedno sa krsnom i trtičnom kosti obrazuje karlicu (pelvis).

Karlična kost (oscostae) je parna kost, snažne građe, nepravilnog oblika. Karlična kost se sastoji iz tri međusobno spojene kosti:

  • bedrene kosti (osilium),
  • sedalne kosti(osischii) i
  • preponske kosti (ospubis).

Pogledajte kompletnu prezentaciju u pdf-u klikom na link

Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija