Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu

Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu
4. maja 2020. No Comments Predavanja,SAVREMENE RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE Sava Stajic

Dr sci med Sava Stajić

Video prezentacija Mesto CT-a u dijagnostičkom algoritmu

Dijagnostički algoritam

 • Algoritam: Procedura za izvršenje planiranog zadatka ka konačnoj realizaciji.
 • Radiološka dijagnoza: proces identifikacije medicinskog stanja ili bolesti.
 • Zašto dijagnostički algoritam?
  • Metodološki razlozi (kako postupati u otkrivanju i defnisanju stanja odnosno bolesti)
  • Finansijski razlozi (smanjiti troškove u otkrivanju bolesti ka bržem i efikasnijem lečenju)
  • Medikolegijalni razlozi (onemogućiti preplitanje nadležnosti i smanjiti medjukolegijalna suprotstavljanja sa jasnim mehanizmom razrešavanja svih dilema na dijagnostičkom putu)
  • Organizaciono – edukativni razlozi (uredjenje zdravstvenog sistema radi edikasnijeg funkcionisanja i sprovodjenje odredjenih procedura u cilju praktične i efikasne edukacije)

Dijagnostički radiološki proces

 • Dve faze: “nepažljiva” i “pažljiva”
 • Objekat i pozadina u sagledavanju promena
 • Opis promena i definisanje nalaza
 • Greške:
  • 30% u traženju promena
  • 25% u prepoznavanju promena
  • 45% u odlučivanju u vezi sa vidjenim promenama

Dijagnostičke performanse

 • Senzitivnost (otkrivanje promena)
 • Specifičnost (razlikovanje zdravog od bolesnog stanja)
 • Tačnost (dijagnostička sigurnost odredjene metode)
 • Negativna prediktivna vrednost (uverljivost neprepoznatih promena)
 • Pozitivna prediktivna vrednost (uverljivost prepoznatih promena)
 • ROC – receiver operating characteristic curve (statistička analiza koja definiše prethodno navedeno)

Odlike
dijagnostičkog algoritma

 • Kratak
 • Pouzdan
 • Jeftin
 • Dostupan

CT: pro et contra

Prednosti

 • Zrela tehnologija
 • Etablirani protokoli
 • Kratak pregled
 • Dobro se toleriše
 • Odlična prostorna rezolucija
 • Dobra vremenska rezolucija
 • Reproducibilan
 • 2D/3D
 • Napredne tehnike
 • Intervencije

Nedostaci

 • Velika investicija
 • Samo sekundarni i tercijerni nivo zdravstvene zaštite
 • Loša kontrastna rezolucija
 • Jonizujuće zračenje
 • Obuka
 • Servis
 • Troškovi

UZ: pro et contra

Prednosti

 • Zrela tehnologija
 • Mala investicija
 • Svi nivoi zdravstvene zaštite
 • Kratak i jednostavan pregled
 • Odlično se toleriše
 • Bezbedan
 • Dobra prostorna rezolucija
 • Odlična vremenska rezolucija
 • 2D/3D
 • Napredne tehnike
 • Intervencije

Nedostaci

 • Nije reproducibilan u dovoljnoj meri
 • Loša kontrastna rezolucija
 • Obuka?
 • Umanjenje značaja metode?

MR: pro et contra

Prednosti

 • Zrela tehnologija
 • Etablirani protokoli
 • Nema jonizujućeg zračenja
 • Dobra prostorna rezolucija
 • Odlična kontrastna rezolucija
 • Dobra vremenska rezolucija
 • Reproducibilan
 • 2D/3D
 • Multiplanarnost
 • Napredne tehnike
 • Funkcija

Nedostaci

 • Velika investicija
 • Samo tercijerni nivo zdravstvene zaštite (sekundarni?)
 • Trajanje pregleda, loše se toleriše
 • Intervencije otežane
 • Obuka
 • Servis
 • Troškovi

Neuroradiologija

 • MRI
 • CT:
  • Hemoragija
  • Trauma (kranijum, kičma)
  • Besvesni bolesnici
  • Kontraindikacije za MRI

Glava i vrat

 • CT:
  • Trauma (laringotrahealna, vaskularna, koštana)
  • Teški, nekooperabilni bolesnici
  • Infrahioidna patologija (tumori, inflamacije, kongenitalno)
  • Infiltracija/destrukcija kosti
 • UZ:
  • Štitasta žlezda
  • Parotidna žlezda
  • Limfni čvorovi
  • Patologija karotidne račve
 • MR:
  • Suprahioidna patologija

Respiratorni sistem

 • CT:
  • Onkologija pluća – otkrivanje, karakterizacija, TNM stejdžing, praćenje, ciljana biopsija, screening (?)
  • Emfizem, bronhiektazije
  • Profesionalne bolesti pluća
  • Okultne infekcije
  • Difuzne bolesti pluća (HRCT)
  • Medijastinalne mase/infekcija
  • Infekcije pleure
  • Trauma toraksa
  • Virtuelna traheo/bronhoskopija
 • RTG:
  • Superpozicija
  • Limitirana kontrastna rezolucija
 • Nuklearna medicina:
  • Perfuziona/ventilaciona scintigrafija pluća

Kardiovaskularni sistem

 • UZ :
  • obavezan u kardiološkoj dijagnostičkoj obradi, kod popuštanja srca i kod arterijske hipertenzije
 • CT:
  • CT koronarografije
  • Plućna tromboembolija
  • Aorta
  • CT kod akutnog bola u grudnom košu
  • Vrat, abdomen/karlica, ekstremiteti
 • MRI (magnetno rezonantni imidžing):
  • Intrakranijalne arterije/vene
  • “Plaque imaging”
  • MRI srca n
  • Kontrastni MRI
 • Invazivna radiologija
  • Terapijske procedure

Jetra

 • UZ :
  • primarna dijagnostička obrada
 • CT:
  • Detekcija i karakterizacija lezija
  • Nakon hirurgije nInfekcije
  • Traume Kvantitativna merenje: hemohromatoza, volumen jetre
  • Interventni CT
 • MRI
  • Tkivni kontrast, nespecifični i specifični kontrasti

Gornji abdomen

 • UZ :
  • primarna dijagnostička obrada
 • CT:
  • Onkologija
  • Traume
  • Inflamacije/infekcije
  • Kongenitalno
  • CT kolonoskopija (dijagnostička, screening)
  • Interventni
 • MR
  • Ekvivokalni UZ/CT nalazi
  • MRCP (MR holangiopankreatografija)

Karlica

 • MR : najsenzitivniji u dijagnostičkoj obradi svih stanja i promena u karlici
 • CT:
  • Kod trauma
  • U postterapijskom onkološkom praćenju
 • UZ : u primarnoj dijagnostičkoj obradi i postterapijskom praćenju onkoloških pacijenata

Muskuloskeletni sistem

 • RTG : primarna dijagnostička obrada
 • MRI : najsenzitivniji u proceni svih promena, stanja i povreda (posle RTG i UZ obrade)
 • CT:
  • Trauma/politrauma
  • Tumori kosti i mekih tkiva
  • Kvantitativni CT – denzitometrija
 • UZ : primarna dijagnostička obrada
Tags
O autoru
Sava Stajic Doktor medicine, specijalista radiolog, Doktor medicinskih nauka, Mentor specijalističkih studija iz radiologije Profesor strukovnih studija, Oblast Medicina, uža naučna oblast Radiologija